Вінницький державний педагогічний університет імені М.М.Коцюбинського

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуально-дослідне

завдання на тему:

«ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ТЕНДЕНЦІЙ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала студентка групи 3-АПП

Юзькова Інна

 

 

 

 

Вінниця 2017

 

1. Загальний огляд зарубіжних тенденцій

У школах Німеччини вивчається предмет “Художнє виховання, музика, праця”. У початковій школі учні отримують знання з читання, рахування, письма, знайомляться з природознавством, мистецтвом та іншими предметами. У багатьох початкових школах вивчають також одну іноземну мову. В початкову школу діти йдуть, як правило, у 6 років. Навчання у триває 4 роки (в деяких федеральних землях, наприклад, у Берліні — 6 років). Дітям переважно не ставлять оцінок, а оцінюють на словах або з допомогою наклейок (сонечко, «смайлик» і т. д.). Такий підхід пояснюється бажанням не перевантажувати дитячу психіку, оскільки в пізнішому перебігу освіти дітей чекають серйозні навантаження. Це є підставою для критики: різкий непідготовлений перехід від «розслабленої» початкової школи до середньої школи, який часто може стати травматичним.

У Франції загальна мистецька освіта охоплює цикл предметів: пластичні мистецтва, музика, танець, театр, кіно. Програми передбачають єдність основних видів діяльності – сприймання, пізнання, оцінювання творів мистецтва національної та інших культур і художньо-творчого самовираження. Початкова освіта у Франції є обов’язковою і безкоштовною. Більшість дітей ще з 2-3 років відвідують так звані «материнські школи», в яких педагоги й психологи 3-4 роки готують їх до школи.

У школу діти йдуть у віці 6 років. Прийнята у Франції система шкільної освіти розділена на три блоки: початкова школа (5 років навчання), коледж (4 роки), ліцей (2-3 роки). Обов’язковими є перші два.

У Великій Британії застосовується блочний принцип, до якого належать “Музика”, “Образотворче мистецтво”, “Дизайн”, “Драма”. Шкільне навчання починається з 5 років у школах, де навчання є максимально наближеним до домашніх ігрових умов. Від 7 до 11 років діти відвідують початкову школу. Дітей, у залежності від рівня інтелектуальних здібностей та навчальних умінь, розділяють на потоки: група «А» — здібні, підготовані діти, «В» — з посередніми здібностями, «С» — з низьким рівнем здібностей, недостатніми навичками читання, письма, лічби.

Середня школа є обов’язковою до 16 років. Середні школи поділяються за типами:

1) граматична;

2) об’єднана;

3) сучасна;

4) технологічна.

У Бельгії цикл мистецьких предметів складається з чотирьох компонентів: “музика – малювання – танець – драма”. Шкільна освіта є обов’язковою у віці від 6 до 16(18) років, при цьому право працювати бельгійці отримують у віці 15 років.

Шкільну освіту в Бельгії учні здобувають в початковій та середній школі. Початкова і середня школа поділені кожна на три етапи, два роки навчання відповідають одному етапу. Загальна тривалість шкільної освіти складає 12 років. Обов’язковими є 6 років навчання в початковій школі та 4 роки – в середній школі. Останні два роки навчання в середній школі, що не є обов’язковими, являють собою профільне навчання, яке визначає майбутній вибір напряму вищої освіти. Повну середню освіту та диплом про шкільну освіту, що дозволяє вступати до вищого навчального закладу (університету), випускник отримує у віці 18 років.

Система освіти в Польщі складається з навчальних закладів, які надають базову середню та вищу освіту. До перших належать дитячі садки, середні школи, гімназії, а також муніципальні школи, художні і т. д. До других — університети, академії та заклади, що мають сертифікат вищої школи. Освітні заклади у Польщі знаходяться під юрисдикцією Міністерства національної освіти та Міністерства науки та вищої освіти.

У пересічного поляка всі етапи навчання займають майже 20 років. Починаючи з 3 років, дітей — за бажанням батьків — віддають до дитячого садку. Подальші етапи освіти регламентуються законом «Про систему освіти» від 1991 р., який містить поняття шкільного обов’язку: у Польщі всі діти мусять отримати середню освіту на рівні загальної школи та гімназії. У той шкільний рік, коли дитині виповнюється 6 років, батьки зобов’язані віддати її до школи — інакше в ситуацію втрутиться держава. До речі, зараз тривають дебати щодо урядового проекту про шкільний обов’язок для 6-річних дітей. Частина педагогів та батьків підтримує цю ініціативу, частина — виступає з рішучою критикою, проводить кампанії в Інтернеті та на громадських порталах.

Естетизація педагогічного процесу в школах англомовних країн, зокрема у США та Канаді, здійснюється за технологією створення естетичного поля і передбачає реалізацію програми “Виховання мистецтвом”. У США навчаються в початковій школі з шести років, з 1 по 5 класи. Заняття, як правило, веде один педагог, але часто є ще помічник вчителя. Іноді, особливо в 4-5 класі деякі предмети ведуть інші вчителі. Чисельність учнів у класах не може бути більше 24 чоловік. Це правило поширюється на всі школи. Дитина, яка закінчила цю школу, має «початкову освіту» або елементарну освіту (elementary education). У початковій школі в класі викладає тільки один вчитель, причому склад класів зазвичай перетасовують кожен рік.

В Японії опанування образотворчого мистецтва ґрунтується на поєднанні національних традицій з вивченням світової художньої спадщини. Навчання в початковій школі триває 6 років. В ній викладають загальноосвітні предмети: державна мова (каліграфія включно), арифметика, музика, мистецтво, фізкультура (1 — 6 роки навчання), основи життєдіяльності (1 — 2 роки навчання), гуманітарні науки, природничі науки (3 — 6 роки навчання), праця (5 — 6 роки навчання). В деяких приватних школах додатково викладають релігієзнавство, світську етику, валеологію тощо. Загальнодержавних підручників не існує. Відповідні підручники, доступні в широкому асортименті, обирають освітні комітети муніципальних районів або керівництво школи. Носіння форми і прибирання школи учнями є обов’язковим.

 

2. Початкова і мистецька освіта в Угорщині

Угорщина розташована в Центральній Європі. Населення – близько 10 млн. осіб. Основною етнічною групою є угорці, що складають 97% населення країни. Але кілька етнічних та національних меншин (наприклад, німецька, румунська, словенська, сербська і хорватська), які мають власні освітні установи зі своїми мовами викладання у початковій і середній школі.

Особливою рисою угорської системи освіти є те, що структура інститутів та структура освітніх програм не збігаються одна з одною. Структура системи освіти в університетах та наявність програм, що дозволяють ранній вибір мають схожі риси з країнами Центральної Європи і колишніми соціалістичними країнами. В системі освіти Угорщини загальна фаза освіти триває до 16 років. Система середньої освіти пропонує широкий спектр програм, досить високого рівня. В рамках середньої освіти, частка студентів, що навчаються у програмах, які дають вторинний атестат та пропонують перехід до вищої освіти є приблизно рівною середній в світі.

В угорській системі існує п’ятибальна шкала оцінок. Для місцевих громадян все заняття ведуться на офіційному загальнонаціональному мовою. Угорська влада дозволяють створювати освітні установи представникам національних меншин. У країні діють німецькі, хорватські, румунські навчальні заклади, заняття в яких проводяться на мовах цих народів.

Система освіти в Угорщини складається з таких рівнів:

1) дошкільного;

2) середнього;

3) вищого.

Дошкільнятами вважаються особи, які не досягли шестирічного віку. Для них відкриті дитячі садки. Відвідувати їх можна з 3 років. Для батьків, бажаючих віддати дитину в державні установи раніше, відкриті ясла. Вони приймають дітей старше 5 місяців.

Відвідування дитячого садка в Угорщини є обов’язковим з 5 років. Протягом року вони повинні займатися по підготовчим програмами, після закінчення яких дітям видаються свідоцтва про готовність до вступу в школу.

Батьки вносять плату тільки за харчування, інші витрати бере на себе держава. Місця в дитячих садах є завжди. Батькам потрібно надати тільки свідоцтво про народження, поліс і документи, підтверджують місце проживання дитини.

Система середньої освіти система включає 2 етапу:

1) початковий;

2) середній.

Навчання триває 12 років. Обов’язкове навчання розпочинається з 6 років і налічує 10 класів. Перші 4 роки базової школи всі діти мають однакові програми, але вже з 5-го класу невелика частина може перейти у гімназію з 8-річним навчанням, а після 6-го – у шестикласні гімназії. У віці 14 років постає питання вибору профілю подальшого навчання.

Діти, яким до 31 травня поточного року виповнилося 6 років, мають надійти в початкову школу. Отримання атестата є обов’язковим і безкоштовним. Основні витрати на себе бере держава. Однак підручники своїм дітям батьки повинні купувати за свій рахунок.

Початок навчального року припадає на перший робочий вересневий день. Діти вчаться 5 днів в тиждень. Тривалість кожного уроку 45 хвилин. У навчальному році дітям надається час на відпочинок. Осінні та весняні канікули тривають тиждень, зимові 10 днів, а літні близько 2,5 місяців. Навчальний рік закінчується в середині червня.

Для оцінки знань передбачена п’ятибальна система оцінок. Вона застосовується з 4 класу. До цього часу учні не отримують оцінок в звичному нам розумінні. вважається, що така система не завдає психологічних травм, оскільки малята уникають порівняння один з одним. Батьки отримують звіти про успіхи в письмовій формі. Вчителі докладно описують рівень знань.

У Національному навчальному плані Угорської Республіки зазначається, що батьки мають право вибирати для своїх дітей додаткові предмети (факультативи), а також створювати місцеві батьківські організації. У початковій школі Угорщини батьківські організації беруть участь в ухваленні рішень і керівництві шкільної установи, у складанні однорічної програми початкової школи. Члени місцевої батьківської організації перебувають у тісних стосунках з дирекцією та педагогічним колективом школи. Директор школи один раз на місяць зустрічається з її представниками і обговорює з ними результати навчання та визначає додаткові освітні цілі. Крім того, батьки беруть участь у перевірці якості освіти в початковій школі Угорщини.

Після закінчення середніх установ всі школярі проходять атестацію. Випускники здають обов’язкові предмети і іспити, які потрібні для вступу до обраного навчального закладу. Перелік необхідних для атестата предметів включає в себе угорський, літературу, історію, математику, іноземна мова.

Школяр має право на отримання середньої спеціальної освіти після 8 років навчання в початковій школі.

Випускник може надійти в:

1) професійно-технічну школу;

2) технікум;

3) гімназію.

Школа відноситься до загальноосвітнього закладу. Випускники офіційно отримують атестат, підтверджує наявність середньої освіти, і мають можливість в подальшому продовжити навчання в університеті.

Вивчають, такі предмети:

   літературу,

   граматику,

   математику,

   музику,

   мистецтво,

   фізичне виховання,

   екологічні науки (від 1-го до 5-го класу),

   біологію (з 6-го класу),

   географію (від 6-го класу),

   історію (з 5-го класу),

   історію мистецтва,

   фізику (від 6-го класу),

   хімію (від 7-го класу),

   одну або дві іноземні мови (англійську, німецьку

   або французьку).

В Угорщині протягом останніх років функцію основоположного документа для розробки різних програм з мистецтва виконує державний освітній стандарт. Згідно з цим документом предмети мистецтва – музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного – охоплюють 16 % загального обсягу навчання в загальноосвітній початковій школі та близько 10 % в старшій (для порівняння: в Україні в початковій школі мистецькі дисципліни складають близько 7 %, в основній – 5 %, в старшій – були завжди відсутні).

Музика і співи викладаються з 1-го по 10-й клас. Велика роль приділяється охопленню всіх дітей хоровими заняттями. У старших класах гімназіях вивчається історія музики.

У Національному навчальному плані Угорської Республіки зазначається, що батьки мають право вибирати для своїх дітей додаткові предмети (факультативи), а також створювати місцеві батьківські організації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!